Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. 

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Dit betekent dat alle instanties die personeelgegevens verwerken via internet schriftlijk moeten vastleggen hoe en op welke wijze deze gegevens verwerkt en opgeslagen worden.

Nu zult u denken SOJATER en persoonsgegevens? Tijdens de kaartenverkoop van onze voorstellingen kunt u online kaarten bestellen en geeft u uw naam email en telefoonnummer aan ons op. In bijgaand document staat omschreven hoe wij met deze gegevens om gaan.

link naar privacy verklaring Sojater

sponsors:

Met Dank